Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)

Let op! De TONK regeling stopt per 1 oktober 2021. U kunt nog tot 1 november een aanvraag indienen, daarna stopt de regeling.

Heeft u door de coronamaatregelen te maken met een lager inkomen? En heeft u daardoor moeite om de huur of de hypotheekrente te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling is bedoeld om bij te dragen in uw privé woonkosten en kosten voor elektriciteit, gas en water. De Tonk is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.

Heeft u reeds TONK ontvangen maar wilt u ook TONK aanvragen voor de aanvullende maanden? Neem dan contact op via 14 0172. Heeft u niet eerder TONK ontvangen? Dan kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier.

De tegemoetkoming is voor huishoudens:

 • die door de coronacrisis aanzienlijk minder inkomsten hebben
 • die noodzakelijke privé woonlasten niet meer kunnen betalen
 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende hulp bieden
 • die als werknemer een privé vermogen hebben van minder
  • dan € 6.295 voor alleenstaanden of 
  • € 12.590 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden
 • die als zelfstandig ondernemer een bedrijfsvermogen hebben van minder dan € 47.041.

Kosten die in aanmerking komen zijn:

 • huur (incl. servicekosten, onder aftrek van huurtoeslag)
 • hypotheekrente (géén hypotheekaflossing)
 • kosten van elektriciteit, gas en water.

Aanvraagperiode

 • TONK is aan te vragen voor de maanden januari t/m september 2021.
 • De uitkering is maximaal 9 maanden, afhankelijk van de maanden dat u de tegemoetkoming nodig heeft.
 • De aanvraag moet u uiterlijk vóór 1 november indienen.
 • De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.

U kunt in aanmerking komen als u 50% of meer van uw inkomen besteedt aan woonlasten, voor:

 • kosten van huur na aftrek van huurtoeslag
 • kosten van hypotheekrente voor uw privéwoning
 • kosten van elektriciteit, gas en water voor uw privéwoning.

U vult in op uw aanvraag:

 • voor welke maanden u Tonk aanvraagt
 • uw woonsituatie, woonlasten en kosten voor elektriciteit, gas en water
 • uw (gezamenlijk) netto-inkomen
 • uw (gezamenlijke) beschikbare geldmiddelen
 • uw IBAN nummer

Stuur mee als bijlagen:

 • kopie geldig paspoort of ID kaart (geen kopie rijbewijs)
 • kopie van een bankafschrift van al uw betaal-, spaar- en zakelijke rekeningen met uw naam, bankrekeningnummer en saldo zichtbaar
 • bewijs waaruit uw (gezamenlijk) inkomen blijkt van de maand voorafgaande aan de maand van aanvraag
 • bewijs van uw beschikbare geldmiddelen van de maand voorafgaande aan de maand van aanvraag
 • bewijs van uw noodzakelijke woonlasten van de maand voorafgaande aan de maand van aanvraag:
  • bij huurwoning een uitgesplitst bewijs van de kosten huur, gas, water en licht
  • bij koopwoning een bewijs van hypotheekrente (niet van de aflossing) en de kosten van gas, water en licht.

Als u een partner heeft, dan ook:

U logt in met DigiD.

Heeft u in de afgelopen 6 maanden een Tozo-uitkering ontvangen? Doe dan een TONK-aanvraag voor Tozo-ontvangers.

TONK aanvragen (ik heb al een Tozo-uitkering ontvangen) »

Heeft u de afgelopen 6 maanden géén Tozo-uitkering ontvangen? Doe dan een TONK-aanvraag voor niet-Tozo-ontvangers

TONK aanvragen (ik heb no geen Tozo-uitkering ontvangen) »

Aanvragen voor TONK-ondersteuning worden binnen 4 weken getoetst en afgehandeld.

Goed om te weten

TONK is bedoeld voor de vaste lasten van de privéwoning, niet van bedrijfspanden. Bij de berekening van de TONK-uitkering tellen kosten van huur en hypotheekrente mee boven een bedrag van € 376,33 per maand voor een alleenstaande of € 423,33 per maand voor gehuwden/samenwonenden. Energiekosten tellen mee boven een bedrag van € 75 per maand.

Zijn uw kosten lager dan de hierboven genoemde bedragen dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. De TONK-uitkering bedraagt maximaal € 750 per maand. Uitkeringen van minder dan  € 11,50 per maand worden niet uitbetaald.

U bent partners als u:

 • gehuwd of geregistreerd partners bent
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft of van elkaar een kind heeft erkend
  • bijvoorbeeld als partners geregistreerd staan bij de Belastingdienst of u bent meeverzekerd bij een zorgverzekering

Inkomen

Voor de TONK telt het inkomen van de aanvrager en de partner mee. Onder inkomen wordt verstaan:

 • inkomen uit arbeid
 • inkomen uit een uitkering 
 • inkomen uit onderverhuur of kamerverhuur
 • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie
 • inkomen uit de eigen onderneming

Vermogen

Met andere beschikbare geldmiddelen wordt vermogen van zowel de aanvrager als de partner bedoeld. Beschikbare geldmiddelen zijn: 

 • contant geld
 • geld op betaal- en spaarrekeningen
 • cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
 • van het totale privé vermogen blijft bij werknemers:
  • € 6.295 buiten beschouwing voor alleenstaanden
  • € 12.590 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden
 • van het bedrijfsvermogen blijft bij zelfstandig ondernemers € 47.041 buiten beschouwing. 

Controle 

Om misbruik van deze regeling te voorkomen controleren wij vooraf en achteraf gegevens. Heeft u onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt? Dan wordt de teveel betaalde tegemoetkoming teruggevorderd. Ook kunnen wij u een boete opleggen.