Asbestemming

Na de crematie moet de as minimaal één maand in het crematorium te blijven. Dit is door de wet vastgelegd. De as wordt bewaard in een algemene nis. Dit is een afgesloten ruimte en niet voor publiek toegankelijk. Na deze periode kunnen de nabestaanden de as ophalen.

Er zijn verschillende mogelijkheden wat u met de as kunt doen:

As thuis bewaren

Wanneer u de as in een urn bewaart, kunt u deze thuis bewaren.

Een asbus bijzetten in een algemeen urnengraf

U kunt kiezen voor het bijzetten van een asbus in een algemeen urnengraf. In een algemeen urnengraf staan meerdere urnen van overledenen die geen familie van elkaar zijn. Het bijzetten kan op de begraafplaatsen Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan den Rijn, Oosterbegraafplaats en Roemer.

Een asbus in een particulier graf plaatsen

Heeft u een particulier (kelder)graf? Dan kunt u de asbus in het graf laten plaatsen.

Een urn op een particulier graf plaatsen

Heeft u een particulier (kelder)graf? Dan kunt u een sierurn (met daarin de asbus) op het graf laten plaatsen.

Een particulier urnengraf kopen

In een particulier urnengraf kunt u meerdere asbussen of sierurnen bijzetten. Een particulier urnengraf wordt voor 5 jaar uitgegeven. Verlengen kan van 5 t/m 35 jaar.

Een nis in een urnenmuur kopen

Op de begraafplaatsen Buitendorp, Koudekerk aan den Rijn, Oosterbegraafplaats, Roemer, en Vrederust staat een galerij met nissen: een urnenmuur. U kunt een nis in een urnenmuur kopen. De nis kan afgesloten worden met een natuurstenen of glazen afdekplaat. Deze kunt u laten graveren. Blijft de nis open, dan moet de asbus in een sierurn geplaatst worden. Een nis in een urnenmuur wordt voor 5 jaar uitgegeven. Verlengen kan van 5 t/m 35 jaar.

As laten verstrooien

U kunt as laten verstrooien op een strooiveld. Dit kan op de begraafplaatsen Buitendorp, Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan den Rijn, Oosterbegraafplaats en Roemer.

Heeft u vragen over asbestemming? Neemt u dan contact o met de gemeente via telefoonnummer 14 0172 of per e-mail.

Kosten

U betaalt:

 • voor het bijzetten, het grafrecht en de verplichte afkoop van de onderhoudskosten van de begraafplaats
 • een toeslag van € 307 voor een bijzetting op zaterdag
 • het bedrag in 1 keer en binnen 6 weken na het ontvangen van de factuur 

Berekening totale kosten (begraven, grafrecht en onderhoud begraafplaats)

Soort asbestemming Tarief
Particulier (keldergraf)
 • Plaatsen van sierurn of asbus in of op een particulier graf € 233
Algemeen urnengraf (uitgifte voor 10 jaar)
 • Bijzetten asbus € 409
 • Onderhoud begraafplaats € 477
Particulier urnengraf (uitgifte voor 5 jaar)
 • Plaatsen sierurn of gedenkteken € 233
 • Recht op particulier urnengraf voor 5 jaar € 357
 • Onderhoud begraafplaats € 274 
Nis in urnenmuur (uitgifte voor 5 jaar)
 • Kleine nis € 211
 • Middelgrote nis € 259
 • Grote nis € 306
 • Plaatsen sierurn of gedenkteken € 233
 • Onderhoud begraafplaats € 274
Afdekplaat voor een urnennis
 • Natuursteen € 196
 • Glas € 414
As verstrooien
 • Verstrooiing van as op strooiveld € 155

 

Grafrechten kunnen worden verlengd met 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar.