Grafrechten verlengen

Een graf, urnengraf of urnennis op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde periode. U betaalt hiervoor grafrechten.

Heeft u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen met een termijn van 5, 10, 15, 20 jaar.

U ontvangt automatisch bericht van de gemeente voordat de periode van grafrecht afloopt. Daarin staat wat de kosten, rechten en plichten zijn om het grafrecht te verlengen.

Voor de begraafplaats Reijerskoop in Boskoop is verlengen niet mogelijk.

  • U bent rechthebbende van het graf of urnenplaats
  • U dient de verlenging in uiterlijk 3 maanden voordat de lopende termijn stopt
  • U bent verplicht om het jaarlijkse onderhoud door de gemeente te laten verzorgen

U betaalt:

  • voor het grafrecht en de verplichte afkoop van de onderhoudskosten
  • het bedrag in 1 keer en binnen 6 weken na het ontvangen van de factuur 
Soort graf 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 35 jaar 40 jaar

Berekening totale kosten

Particulier (kelder)graf € 1.059 € 2.118 € 3.177 € 4.236 € 5.295 € 6.354 € 7.413 € 8.472
Particulier urnengraf € 588 € 1.176 € 1.764 € 2.352 € 2.940 € 3.528 € 4.116 € 4.704
Particulier kindergraf € 844 € 1688 € 2532 € 3376 € 4220 € 5064 € 5908 € 6752
Urnennis (klein) € 445 € 890 € 1.335 € 1.780 € 2.225 € 2.670 € 3.115 € 3.560
Urnennis (middelgroot) € 491 € 982 € 1.473 € 1.964 € 2.455 € 2.946 € 3.437 € 3.828
Urnennis groot € 537 € 1.070 € 1.681 € 2.148 € 2.685 € 3.222 € 3.759 € 4.296

Vermeld op uw aanvraag:

  • de locatie van de begraafplaats
  • het grafnummer (indien bekend)
  • einddatum grafrecht
  • gewenste verlengingsperiode

U logt in met DigiD.

Grafrecht verlengen »

U ontvangt binnen 2 weken de bevestiging en factuur per e-mail.