Grafrechten verlengen

Een graf, urnengraf of urnennis op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde periode. U betaalt hiervoor grafrechten.

Heeft u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen, telkens met een termijn van 5 jaar tot maximaal 40 jaar.

U ontvangt automatisch bericht van de gemeente voordat de periode van grafrecht afloopt. Daarin staat wat de kosten, rechten en plichten zijn om het grafrecht te verlengen.

Voor de begraafplaats Reijerskoop in Boskoop is verlengen niet mogelijk.

Voorwaarden

  • U bent rechthebbende van het graf of urnenplaats
  • U dient de verlenging in uiterlijk 3 maanden voordat de lopende termijn stopt
  • U bent verplicht om het jaarlijkse onderhoud door de gemeente te laten verzorgen

Kosten

U betaalt:

  • voor het grafrecht en de verplichte afkoop van de onderhoudskosten
  • het bedrag in 1 keer en binnen 6 weken na het ontvangen van de factuur
Soort graf Kosten per 5 jaar
Particulier (kelder)graf € 1.065
Particulier urnengraf € 595
Particulier kindergraf € 845
Urnennis (klein) € 450
Urnennis (middelgroot) € 497
Urnennis groot € 543

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • de locatie van de begraafplaats
  • het grafnummer (indien bekend)
  • einddatum grafrecht
  • gewenste verlengingsperiode

U logt in met DigiD.

Grafrecht verlengen »

U ontvangt binnen 2 weken de bevestiging en factuur per e-mail.