Ruimen van graven

Graven worden geruimd wanneer bij algemene graven de grafrust is verstreken of wanneer bij particuliere graven contactpersonen de graftermijn niet hebben verlengd. 

Na de ruiming worden de stoffelijke resten overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een ruimingsprotocol. Hierbij is een respectvolle ruiming het uitgangspunt. Tijdens het ruimen wordt het betreffende deel van de begraafplaats afgeschermd, zodat de werkzaamheden niet zichtbaar zijn.

Per begraafplaats is een overzicht met grafnummers van particuliere graven en algemene graven. Ook staan de namen van de overledenen bij de grafnummers vermeld. Het gaat om de ruimingslijsten van:

Op de website www.grafzoeken.nl vindt u een overzicht van de begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn die door de gemeente worden beheerd. Via de site kunt u ook zoeken naar graven van bijvoorbeeld familieleden.

Op een aantal begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn zijn particuliere graven waarvan de recht- belanghebbenden onbekend zijn. Wilt u informatie, bel dan naar de gravenadministratie op telefoonnummer (0172) 465 224.