Overlijden aangeven

Meestal doet de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u ook aangifte doen. Aangifte van overlijden doet u in de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de gemeente.

Maak een afspraak »

Geen.

Voor een akte van overlijden betaalt u: € 14. U vraagt dit aan met een akte burgerlijke stand.

Als u zelf aangifte doet van overlijden, neemt u het volgende mee:

  • geldig legitimatiebewijs van uzelf
  • B-envelop (dit is een envelop voor het CBS met een formulier waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • als uitstel van de crematie of de begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts
  • als er sprake is van ontleding: een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium
  • desgewenst het trouwboekje in verband met de bijwerking van gegevens over het overlijden.