Deelvervoer

Tegenwoordig maken mensen gebruik van deelvervoer om van A naar B te komen. Door een fiets, scooter of auto met elkaar te delen ontstaat er meer ruimte op straat. Het is duurzaam en het is beter voor de luchtkwaliteit.

Elektrische deelscooters

In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn sinds april 2021 elektrische scooters beschikbaar om te delen. Deze scooters zijn een duurzaam alternatief voor korte afstanden.

Welke regels gelden voor deelscooters?

Voor de deelscooters gelden dezelfde parkeerregels als voor gewone fietsen en scooters. Parkeren kan op de stoep, in de berm of op speciaal daarvoor aangewezen plekken.

Aanbieders

GO Sharing  is op dit moment de enige aanbieder binnen Alphen aan den rijn.
Op de website van GO Sharing staat uitgebreid uitgelegd wat het kost en hoe het lenen van een deelscooter werkt.

Wat kunt u doen bij overlast?

Ervaart u overlast van deelscooters op straat of in de openbare ruimte? Neem dan als eerst contact op met de aanbieder. Zij zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor het netjes stallen van de scooters. Doe dit via de volgende manieren:

GO Sharing is 24/7 bereikbaar en belooft klachten binnen 48 uur te behandelen.