Opknappen Prinses IreneBos (gebied Zegersloot Noord)

De Gemeente Alphen aan den Rijn is vorig jaar gestart met het opknappen van het gebied Zegersloot-Noord. Dat is de omgeving tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Weidebloemenbuurt. Inmiddels zijn verschillende projecten uitgevoerd.

Paddenpoelen

In het noordoostelijke deel zijn inmiddels twee paddenpoelen gemaakt. Ook is het houten carfkunstwerk van een pad bij één van de poelen geplaatst.

Ruiterpaden

Er zijn in totaal 3,5 km ruiterpaden aangelegd. Het gebied is nu verbonden met Hippisch Centrum Zegersloot. De ruiterpaden zijn te herkennen door de zandpaden. De bebording bij de ruiterpaden volgt nog.

Galloway-kudde

Onze Galloway-kudde loopt in een wat beperktere begrazingsgebied. Afgelopen najaar zijn de nodige aanpassingen gedaan. Zo zijn er afrastering van gaas, ruiterpoorten (ruiters kunnen de poort openen, terwijl ze op hun paard blijven zitten) en veeroosters (met platte strippen voor rolstoelen) geplaatst. Ook zijn er ook klaphekken en honden passeerplekken (naast elk veerooster heeft de hond de mogelijkheid door een poortje te lopen) geplaatst.

Op deze manier is het gebied toegankelijk en gaat de kudde nergens heen Dit heeft een positief effect op de ecodiversiteit. Komend jaar wordt bekeken waar aanvullende beplanting nodig is om de afrasteringen van begroeiing te voorzien.

Insectenweide

Afgelopen najaar is er gemaaid om de biodiversiteit van de weide te vergroten. Ook is een bloemmengsel ingezaaid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor insecten en vogelsoorten om hier te verblijven.

Snoei- en dunningswerkzaamheden

In het Prinses IreneBos zijn er verschillende typen bos (oerbos, intensief bos etc.) geïdentificeerd. Ieder type bos wordt op een andere manier beheerd. De komende 3 tot 5 jaar wordt het bos in het park uitgedund om een goed en gezond bos te krijgen. Het percentage dat gedund wordt, is afhankelijk van het type bos. Gemiddeld is dit 15-20%. Als dit eenmalig is gedaan, wordt het gebied meegenomen in het reguliere onderhoud en worden alleen nog instandhoudingsmaatregelen uitgevoerd. Daarbij zal zo nu en dan ook nog gedund worden, maar in veel mindere mate.

Loopbrug/ stuw

De loopbrug en de stuw achter IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden is in februari vervangen.

Kabouterpad

Naar aanleiding van een initiatief door een bewoonster, zijn we met vrijwilligers en IVN al ver gevorderd met de aanleg van een kabouterpad in het Prinses IreneBos. Een kabouterpad is een wandelpad waar kinderen op zoek kunnen naar kabouters en alles wat daarmee te maken heeft. Het pad begint bij de loopbrug achter IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden. De doelgroep zijn kinderen van 3 tot 7 jaar. Zij kunnen ook zelf beeldjes maken en hier neerzetten.

Nationale Boomfeestdag 2021

Vorig voorjaar zijn drie themabosjes aangelegd, genaamd: ‘Bijen’, ‘Klimaat’ en ‘Eetbaar’. In het kader van Boomfeestdag 2021 die plaats zou vinden op 17 maart, maar helaas niet door gaat vanwege corona, gaan we in ieder geval de drie themaroutes die gekoppeld zijn aan de drie themabosjes, volledig aanleggen. Ook planten we de bomencirkel van 12 bomen als uiting van de 12 provincies van Nederland.

Educatie

In samenwerking met Avifauna en IVN worden diverse informatiepunten langs de themaroutes aangelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van paaltjes, uit hout gekerfde figuren en QR-codes. Op deze manier wordt informatie gegeven over eetbare planten, het klimaat en bijen. Maar ook over andere thema’s zoals amfibieën, de Galloway-kudde, ruiterpaden en vogels in het gebied.

Snoei- en rooiwerkzaamheden

Door snoei- en rooiwerkzaamheden krijgt de natuur meer de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Aan de randen van het bos worden soms bomen en struiken verwijderd. Op die plekken worden kruiden en lage struiken geplant. Deze dragen bij aan de ontwikkeling van diversiteit van insecten en dieren in het gebied. Soms worden gaten gesnoeid om weer licht in het bos tot op de grond te krijgen waardoor planten zich weer gaan ontwikkelen. Of wordt beplanting verwijderd om nieuwe doorsteken voor routes te maken of paddenpoelen aan te leggen. Totaal wordt er weer net zoveel beplanting aangeplant als verwijderd.

Wandelpad langs de Kromme Aar

Naast de twee klaphekken die langs de Kromme Aar zijn geplaatst, wordt de toegankelijkheid van het pad langs de Kromme Aar ook verbeterd door deze te voorzien van houtsnippers.

Natuurlijk spelen en nieuwe speelplaats bij entree

In het Prinses Irenebos ligt de nadruk op natuurlijk spelen. Daarom is besloten om de speeltoestellen naast de Tiny Forest te vervangen door een klimboom. De huidige speeltoestellen worden elders in de gemeente hergebruikt. Tegenover de kinderboerderij, bij de entree, komt een nieuwe speelvoorziening.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijft het Prinses Irenebos voor fietsers, voetgangers en minder validen bereikbaar. Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Plattegrond Prinses IreneBos

Planning

Datum Activiteit
3 december 2019

1e informatieavond

Januari - februari 2020

Start voorbereidende werkzaamheden:

 • werkzaamheden vanuit beheer (zie presentatie)
 • start voorbereidende werkzaamheden voor de Nationale Boomfeestdag:
  • er worden tijdelijke rijplaten neergelegd om de ondergrond tijdens de werkzaamheden te beschermen
  • het gras wordt verwijderd
  • er worden paden van betongranulaat aangelegd
  • de grond wordt verbeterd en meidoornhagen aangeplant.
  • er wordt een tijdelijke rastering geplaatst om de Galloway-runderen weg te houden van de jonge aanplant, zodat het niet gelijk weer wordt opgegeten.
Voorjaar en zomer 2020 Uitwerken meerjarenplan Zegersloot - Noord
Augustus - september 2020
 • Carven houtsculpturen en plaatsen in het gebied
 • Uitzetten tracé hekwerk met piketten
 • Maaien van de weides
 • Plaatsen hekwerken en veeroosters voor het begrazingsgebied Galloway koeien
Oktober - december 2020
 • Bewerken en inzaaien bloemweides
 • Aanleg ruiterpaden
 • Aanleg paddenpoelen
 • Snoeien, dunnen, kappen
Februari - maart 2021
 • Werkzaamheden en planten themabosjes
 • Werkzaamheden Kabouterpad
 • Aanbrengen houtsnippers op wandelpad
 • Aanbrengen natuurlijke omheining skatepark
 • Aanbrengen themaroutes (incl. (ver)plaatsen carfkunstwerken)
 • Aanbrengen Bomencirkel
 • Aanleg nieuw speeltoestel – verwijderen huidige toestellen
 • Plaatsen klimboom
Voorjaar en zomer 2021

Uitwerken laatste werkzaamheden meerjarenplan Zegersloot – Noord

September - oktober 2021
 • Maaien van de weides
 • Bewerken en inzaaien bloemweides
10 november 2021 Viering Nationale Boomfeestdag
November - december 2021
 • Aanleg derde paddenpoel
 • Uitvoering laatste werkzaamheden meerjarenplan
2022 Werkzaamheden afgerond

 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de restaurants, de kinderboerderij, het IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden en Golfclub Zeegersloot bereikbaar.

De fiets-, ruiter- en voetgangerspaden in het gebied blijven in gebruik. Gebruikers kunnen hier en daar kortstondig hinder ondervinden van werkzaamheden.

Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Gebruik hiervoor het contactformulier.