Opknappen Prinses Irenebos (gebied Zegersloot Noord)

Het Prinses Irenebos (gebied Zegersloot Noord) ligt tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Bloemenwijk. Het gebied is ongeveer 40 jaar geleden aangelegd. Om de natuurwaarde te vergroten, is 25 jaar geleden gekozen voor natuurlijk beheer. Dit betekent dat de natuur in het gebied zoveel mogelijk zijn eigen gang gaat en dat er zo min mogelijk door de mens wordt ingegrepen.

Uit ecologisch onderzoek naar de biodiversiteit blijkt dat het natuurlijk beheer en het rond laten lopen van Galloway runderen niet het gewenste effect heeft. Daarom wordt het gebied flink opgeknapt. Door de natuurwaarden en biodiversiteit te vergroten, geven we de beleving van het gebied met educatieve elementen een boost. Ook worden de bijvoorbeeld de verlichting, de borden en het meubilair verbeterd. De toegankelijkheid van het gebied door de verschillende bezoekers van het gebied mag hierdoor niet substantieel verminderen.

Boomfeestdag
In maart 2020 was tijdens de Boomfeestdag gepland drie themabosjes aan te planten, een eetbaar-, bijen- en klimaatbos. Helaas moesten de plantactiviteiten met 800 kinderen worden afgezegd als gevolg van het coronavirus en heeft de gemeente zelf de aanplant verzorgd. Ook heeft het IVN zelf de derde Tiny Forest in onze gemeente zelf aangeplant dit voorjaar in plaats van dat zij dit met kinderen hadden gedaan. Naar verwachting wordt de Boomfeestdag op 17 maart 2021 ingehaald. 

Wat gaat er gebeuren

Komende 3 jaar wordt er in het Prinses IreneBos gewerkt om het meer toekomstbestedig te maken. En om het meer te laten voldoen aan belangrijke thema’s en gebruik. Hierbij is het uitgangspunt dat het gebruik van het park voor valide en invalide mensen zoveel mogelijk gegarendeerd blijft. 


De Gallowayrunderen behouden ongeveer 50 %  van het totale  gebied. Door hun gebied te verkleinen krijgt de natuur meer en een gevarieerdere ontwikkelruimte waardoor de biodiversiteit toeneemt Om dit te realiseren worden gazenhekwerken geplaatst en enkele veeroosters. Bij het maken van het beplantingsplan worden deze hekwerken zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Ruiterroutes die al vele jaren in gebruik zijn worden voorzien van zand en worden er totaal 3 paddenpoelen gegraven. De centrale weide wordt ingericht als insectensnelweg, Met het uitvoeren van voorbereidingswerkzaamheden wordt het mogelijk een bloemrijkmengsel in te zaaien.. Door snoei-, dun- en rooienwerkzaamheden wordt het mogelijk functies in het gebied te optimaliseren of toe te voegen. Aan de randen van bosvakken worden soms hoog opgroeiende struiken en bomen verwijderd. Zo kan er weer een natuurlijk groenzoom worden aangeplant met meer kruiden en laag blijvende heesters.En dit draagt weer bij aan de biodiversiteit van het gebied. De ruimte van het losloopgebied voor honden blijft gehandhaafd.
 

Plattegrond Prinses Irenebos

Planning

Datum Activiteit
3 december 2019

1e informatieavond

Januari - februari 2020

Start voorbereidende werkzaamheden:

 • werkzaamheden vanuit beheer (zie presentatie)
 • start voorbereidende werkzaamheden voor de Nationale Boomfeestdag:
  • er worden tijdelijke rijplaten neergelegd om de ondergrond tijdens de werkzaamheden te beschermen
  • het gras wordt verwijderd
  • er worden paden van betongranulaat aangelegd
  • de grond wordt verbeterd en meidoornhagen aangeplant.
  • er wordt een tijdelijke rastering geplaatst om de Galloway-runderen weg te houden van de jonge aanplant, zodat het niet gelijk weer wordt opgegeten.
Voorjaar en zomer 2020 Uitwerken meerjarenplan Zegersloot - Noord
Augustus - september 2020
 • Carven houtsculpturen en plaatsen in het gebied
 • Uitzetten tracé hekwerk met piketten
 • Maaien van de weides
 • Plaatsen hekwerken en veeroosters voor het begrazingsgebied Galloway koeien
Oktober - december 2020
 • Bewerken en inzaaien bloemweides
 • Aanleg ruiterpaden
 • Aanleg paddenpoelen
 • Snoeien, dunnen, kappen
Januari - maart 2021

Voorbereidingen Boomfeestdag

17 maart 2021 Viering Nationale Boomfeestdag
April 2021 Planning volgt nog
2023 Werkzaamheden afgerond

 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de restaurants, de kinderboerderij, het IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden en Golfclub Zeegersloot bereikbaar.

De fiets-, ruiter- en voetgangerspaden in het gebied blijven in gebruik. Gebruikers kunnen hier en daar kortstondig hinder ondervinden van werkzaamheden.

Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Gebruik hiervoor het contactformulier.