Opknappen Zegersloot Noord

Zegersloot Noord ligt tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Bloemenwijk. Het gebied is ongeveer 40 jaar geleden aangelegd. Om de natuurwaarde te vergroten, is 25 jaar geleden gekozen voor natuurlijk beheer. Dit betekent dat de natuur in het gebied zoveel mogelijk zijn eigen gang gaat en dat er zo min mogelijk door de mens wordt ingegrepen.

Uit ecologisch onderzoek naar de biodiversiteit blijkt dat het natuurlijk beheer en het rond laten lopen van Galloway runderen niet het gewenste effect heeft. Daarom wordt het gebied flink opgeknapt. Door de natuurwaarden en biodiversiteit te vergroten, geven we de beleving van het gebied met educatieve elementen een boost.  

Op 18 maart 2020 wordt in Zegersloot Noord ook de Boomfeestdag gevierd. (De Boomfeestdag is uitgesteld wegens het coronavirus)

Op die dag wordt het hart van het bos geopend. Deze zal bestaan uit 3 themabosjes: een bijenbos, een klimaat, een eetbaar bos. Ook komt er een Bomencirkel en een Tiny Forest. Het hele gebied wordt dan officieel omgedoopt tot IreneBos.

Er wordt 3 jaar lang gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het gebied. De Galloway koeien behouden een plek in het gebied. Maar door hun gebied te beperken, krijgt de natuur meer ruimte waardoor de biodiversiteit wordt verbeterd. Tot 2023 zal de gemeente stapsgewijs het gebied opknappen.

Planning

Datum Activiteit
3 december 2019 1e informatieavond
Januari - februari 2020

Start voorbereidende werkzaamheden:

 • werkzaamheden vanuit beheer (zie presentatie)
 • start voorbereidende werkzaamheden voor de Nationale Boomfeestdag:
  • er worden tijdelijke rijplaten neergelegd om de ondergrond tijdens de werkzaamheden te beschermen
  • het gras wordt verwijderd
  • er worden paden van betongranulaat aangelegd
  • de grond wordt verbeterd en meidoornhagen aangeplant.
  • er wordt een tijdelijke rastering geplaatst om de Galloway-runderen weg te houden van de jonge aanplant, zodat het niet gelijk weer wordt opgegeten.
18 maart 2020 Viering Nationale Boomfeestdag
Zomer 2020 Uitwerken meerjarenplan Zegersloot - Noord
Najaar 2020 2e informatieavond
2023 Werkzaamheden afgerond

 

Bereikbaarheid

 • tijdens de werkzaamheden blijven de restaurants, de Kinderboerderij, het IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden en Golfclub Zeegersloot bereikbaar.
 • de fiets- en voetgangerspaden in het gebied blijven in gebruik.
 • autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel zal geen overlast ondervinden van de werkzaamheden.
 • tijdens de Nationale Boomfeestdag op 18 maart wordt doorgaand fietsverkeer omgeleid.

Achtergrondinformatie

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Gebruik hiervoor het contactformulier.