Project herontwikkeling Nieuwe Sloot

De gemeente is van plan de locatie Nieuwe Sloot in fases te herontwikkelen. Het doel is een combinatie te onwikkelen van een nieuwe hal voor de racketsport gecombineerd met woningen en een nieuw tennispark voor tennisvereniging Nieuwe Sloot.

Fasering

  • Fase 1: het realiseren van woningen op een deel van de locatie Nieuwe Sloot. Dit is de strook ten westen van de huidige tennishal (tussen de tennishallen en de Rembrandtlaan). Deze fase bestaat uit twee appartementencomplexen en een woontoren. 
  • Fase 2: Het realiseren van woningen gecombineerd met nieuwe mogelijkheden voor de racketsport.

Planning

Kwartaal Activiteiten
1e en 2e kwartaal 2021 Delen plannen met omwonenden en ophalen reacties
2e kwartaal 2021 Verwerken reacties en starten met de voorbereidingen voor realisatie van fase 1 waarbij de reacties van omwonenden worden meegewogen 
2e kwartaal 2021 Start procedure wijzigen bestemmingsplan fase 1
2022 Start bouw fase 1

Vragenlijst

Wij zijn verder erg benieuwd naar uw mening over dit project. Vandaar dat wij u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen. De lijst bestaat uit 8 vragen en is binnen 5 minuten ingevuld.

Achtergrondinformatie

Voor nadere informatie over dit project, bekijk onderstaand filmpje. Download de uitgeschreven tekst (pdf, 333kB) van het filmpje.

Hieronder vindt u een presentatie over de herontwikkeling van dit project. 

U kunt ook meepraten over het project. Hiervoor kunt u deelnemen aan een klankbordgroep. Aanmelden gaat via nieuwesloot@alphenaandenrijn.nl. Dat mailadres kunt u ook benaderen voor algemene vragen over het project.