Project herontwikkeling Nieuwe Sloot

De gemeente is van plan de locatie Nieuwe Sloot in fases te herontwikkelen. Het doel is een combinatie te ontwikkelen van een nieuwe hal voor de racketsport gecombineerd met woningen en een nieuw tennispark voor tennisvereniging Nieuwe Sloot.

Fasering

Fase 1

Het realiseren van woningen op een deel van de locatie Nieuwe Sloot. Dit is de strook ten westen van de huidige tennishal (tussen de tennishallen en de Rembrandtlaan). Deze fase bestaat uit twee appartementencomplexen en een woontoren. 

Fase 2

Het realiseren van woningen gecombineerd met nieuwe mogelijkheden voor de racketsport.

Planning

Kwartaal Activiteiten
1e, 2e en 3e kwartaal 2021 (van januari tot september) Delen plannen met omwonenden en ophalen reacties
3e kwartaal 2021 (van juli tot september) Verwerken reacties en starten met de voorbereidingen voor realisatie van fase 1, waarbij de reacties van omwonenden worden meegewogen
27 mei 2021 1e online bijeenkomst met de klankbordgroep
1 juli 2021 2e online bijeenkomst met de klankbordgroep
4e kwartaal 2021 (van oktober tot december) Start procedure wijzigen bestemmingsplan fase 1

Achtergrondinformatie

Voor nadere informatie over dit project, bekijk onderstaand filmpje. In het filmpje worden de volgende punten besproken:

  • Schetsontwerp
  • Uitgangspunten
  • Proces & planning
  • Procedure bestemmingsplan
  • Ideeën en suggesties

Hieronder vindt u een presentatie over de herontwikkeling van dit project. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres nieuwesloot@alphenaandenrijn.nl.