Reconstructie Afrikalaan en omgeving

Tussen 2020 en 2022 wordt aan de Afrikalaan en omgeving, in de wijk Kerk en Zanen, onderhoud uitgevoerd. Het riool wordt vervangen, de straten worden opgehoogd, er wordt nieuwe bestrating aangebracht en het groen wordt vervangen.

Het gaat om de volgende straten:

  • Afrikalaan (gedeelte vanaf Zuiderkeerkring tot Polderpeil)
  • Spuisluis
  • Schutsluis
  • Keersluis
  • Sluiskolk
  • Boezempad 
  • Polderpeil

Voortraject juni - oktober 2019

In juni 2019 zijn de eerste informatieavonden voor bewoners gehouden. De bewoners zijn geïnformeerd over het project en de planning en konden hun wensen en ideeën aangeven. Ook is verteld dat het ophogen van de tuinen, de particuliere achterpaden en de huisaansluitingen (wanneer die lager liggen dan het nieuwe riool) de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners is.

Eind juni 2019 zijn een aantal bijeenkomsten gehouden met verschillende overleggroepen (klankbordgroepen). In deze groepen denken bewoners mee met de ontwerpers van de gemeente. Het resultaat is een voorlopig ontwerp. Deze is gepresenteerd op de 2e bewonersavond in oktober 2019.

Planning en ontwerp

 
Datum Onderwerp
11 juni 2019

1e bewonersavond deel noord (Afrikalaan, Spuisluis, Schutsluis, Keersluis)

13 juni 2019

1e Bewonersavond deel zuid (Afrikalaan, Sluiskolk, Schutsluis, Polderpeil)

Juli 2019 Overleg klankbordgroepen
15 oktober 2019

2e bewonersavond (deel noord)

Grote versie ontwerp deel noord »

17 oktober 2019

2e bewonersavond (deel zuid)

Grote versie ontwerp deel zuid »

1e en 2e kwartaal 2020 Technische voorbereidingen
februari – juni 2020

Uitwerken van het ontwerp

september – november 2020

Aanbestedingsprocedure

november 2020 – januari 2021

Aannemer bekend en voorbereiding door de aannemer voor het uitvoeren van het werk

januari 2021

Start van de uitvoering

Juli 2022

Werkzaamheden klaar

Ontwerp inrichting openbare ruimte

Grote versie Voorontwerp inrichting openbare ruimte (pdf, 1,45 MB) »

Schetsontwerp

Grote versie Schetsontwerp (pdf, 18,65 MB) »

Vragen

Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.