Reconstructie Barnsteenstraat en Saffierstraat (Edelstenenbuurt)

Werkzaamheden om de openbare ruimte te verbeteren.

Onlangs zijn de voorbereidingen gestart voor de reconstructie van de Barnsteenstraat en Saffierstraat. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht: de hoofdriolering, de bestrating en het groen worden vervangen. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van omwonenden. 

Planning

Datum Onderwerp
1e kwartaal 2021 Informeren bewoners en aanmeldingen klankbordgroep
2e kwartaal 2021 Uitwerken Voorlopig en Definitief Ontwerp met klankbordgroepen
3e en 4e kwartaal 2021 Opstellen contractdocumenten t.b.v. aannemer en aanbestedingsprocedure
1e kwartaal 2022 Informeren omwonenden uitvoeringsfase en voorbereiding aannemer
1e - 4e kwartaal 2022 Uitvoeren reconstructie door aannemer

Enquête

Vul een enquête in over de Barnsteenstraat en Saffierstraat. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 minuten.

Meer informatie

Meer weten over het project, bekijk het filmpje. Wat wordt er in het filmpje besproken, lees de samenvatting (pdf, 84kB).

Heeft u vragen over dit project of wilt u zich aanmelden voor een klankbordgroep, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.