Reconstructie Barnsteenstraat en Saffierstraat (Edelstenenbuurt)

Werkzaamheden om de openbare ruimte te verbeteren.

Onlangs zijn de voorbereidingen gestart voor de reconstructie van de Barnsteenstraat en Saffierstraat. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht: de hoofdriolering, de bestrating en het groen worden vervangen. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van omwonenden. 

Planning

Datum Onderwerp
1e kwartaal 2021 Informeren bewoners en aanmeldingen klankbordgroep
2e kwartaal 2021 Uitwerken Voorlopig en Definitief Ontwerp met klankbordgroepen
3e en 4e kwartaal 2021 Opstellen contractdocumenten t.b.v. aannemer en aanbestedingsprocedure
1e kwartaal 2022 Informeren omwonenden uitvoeringsfase en voorbereiding aannemer
1e - 4e kwartaal 2022 Uitvoeren reconstructie door aannemer

Enquête

Vul een enquête in over de Barnsteenstraat en Saffierstraat. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 5 minuten.  

Barnsteenstraat

Hier vindt u alle documenten die bij de Barnsteenstraat horen.

Saffierstraat

Hier vindt u alle documenten die bij de Saffierstraat horen.

Meer informatie

 • De Speeltuinbouwer is een tool die kinderen helpt om een speeltuinontwerp te maken. Op de ontwerpen kan gestemd worden en het winnend ontwerp komt in de buurt te staan. De link naar de website wordt binnenkort hier geplaatst. U wordt hierover geïnformeerd.
 • Het groen wordt opnieuw ingericht en er zijn mogelijkheden voor groenparticipatie. De bewoners kunnen zelf groen
  onderhouden in de openbare ruimte. Bekijk hier de mogelijkheden.
 • Informatie over afkoppeling regenwater (pdf, 231kB). In dit document leest u hoe u duurzamer om kunt gaan met regenwater.
 • Formulier achterpadverlichting (pdf, 94kB). In dit formulier leest hoe u achterpadverlichting aan kunt vragen.

Meer weten over het project, bekijk het filmpje. In het filmpje worden de volgende punten besproken:

 • Aanleiding van het project
 • Projectgebied
 • Toelichting op het plan
 • Uitgangspunten van het project
 • Proces & planning
 • Ideeën
 • Webpagina

Vragen

Heeft u vragen over dit project of wilt u zich aanmelden voor een klankbordgroep, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.