Reconstructie Bloemenbuurt, Aarkade en van Boetzelaerstraat

Tussen 2022 en 2023 wordt onderhoud uitgevoerd aan de Bloemenbuurt en de Van Boetzelaerstraat. De uitvoering van de werkzaamheden Aarkade staan gepland voor 2023 - 2024. In 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie. 

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De riolering in de wijk wordt grootschalig aangepakt. Hiermee wordt in de toekomst het risico van wateroverlast kleiner
  • De straten worden opnieuw ingericht. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden
  • Kabels en leidingen vervangen
  • Herinrichten van straten, groen en de openbare verlichting.

In de presentatie vindt u meer informatie over de ideeën en de geplande werkzaamheden.

Voorlopige planning & ontwerp Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat

Datum Onderwerp
Eind juni 2020
  Verzamelen informatie

September 2020

Start werkgroepen Bloemenbuurt en Van Boetzelaerstraat
Begin 2021 Ontwerpplannen klaar
2021
  • Uitwerking definitief ontwerp tot een uitvoeringsplan
2021/2022

Verwachte start werkzaamheden NutsbedrijvenVerwachte start reconstructie

2022 Verwachte start reconstructie

Voorlopige planning & ontwerp Aarkade

Datum Onderwerp
Eind juni 2020
  • Informeren bewoners
  • Presentatie reconstructie
  Verzamelen informatie
Eind 2020 Start werkgroep Aarkade
Voorjaar 2021 Ontwerpplannen klaar
2022 Uitwerking definitief ontwerp tot een uitvoeringsplan
2022 Verwachte start werkzaamheden Nutsbedrijven
2023 Verwachte start reconstructie

Plattegrond

Grote versie plattegrond (pdf, 4 MB) »

Ideeën over de openbare ruimte in uw buurt

Bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om ideeën over de vernieuwing van de openbare ruimte aan de gemeente kenbaar te maken. Een aantal bewoners heeft zich opgegeven voor deelname aan een werkgroep. De werkgroepen starten in september 2020 met een rondgang door de straten.