Reconstructie Raadhuisstraat

In 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Raadhuisstraat in Alphen aan den Rijn. Het riool en de bestrating worden vervangen. De straat wordt opnieuw ingericht. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden.

Bewoners zijn tijdens de informatieavonden geïnformeerd over de reconstructie.

Planning & ontwerp

Datum Onderwerp
19 februari 2020

1e bewonersavond

Documenten:

Maart 2020 1e bijeenkomst werkgroep
3e kwartaal 2020 Ontwerpplan klaar
Tussen half september 2020 en half oktober 2020

Frezen van proefsleuven om de ondergrondse kabels en leidingen in kaart te brengen.

4e kwartaal 2020 Verwachte start werkzaamheden nutsbedrijven
1e kwartaal 2021 Verwachte start van de reconstructie
2e kwartaal 2021 Afronding werkzaamheden

 

Plattegrond Raadhuisstraat

Plattegrond Raadhuisstraat

Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.