Rijnhaven

Ontwikkeling van woningen, bedrijven en recreatie.

Voor de transformatie van de Rijnhaven heeft de gemeente als 1e van Nederland een omgevingsplan opgesteld. Dit omgevingsplan is een voorloper op de toekomstige Omgevingswet.

Meer informatie over het omgevingsplan Rijnhaven:

De Werf, vernieuwend ondernemerschap

De Werf biedt:

  • plek aan jonge, startende ondernemers in de maak- (ambachten met nieuwe technieken) en creatieve sector
  • plek voor sociaal ondernemerschap en leerwerkbedrijven i.s.m. onderwijs
  • enkele commerciële watersport-gerelateerde bedrijven
  • passende (pop-up) horeca
  • en is aanvullend op wat er in Alphen al is

De Werf vraagt alle ondernemers om open te staan voor samenwerking gericht op leerwerktrajecten en het stimuleren van startend ondernemerschap. Uniek aan De Werf is de verscheidenheid aan bedrijfsgebouwen die in hun geheel, of gedeeltelijk, gehuurd kunnen worden.

Meer informatie

Zie www.dewerf.info/bedrijven/inrichting/