Steekterpoort (Alpherium)

Vervanging van de Steekterbrug, aanpassing van overslagterminal en ontwikkeling van bedrijfspercelen.

In het gebied Steekterpoort vinden ontwikkelingen plaats die gericht zijn op de economische vitaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid van de gemeente.

Wat wordt er ontwikkeld/gebouwd

  • Vervanging van de Steekterbrug.
  • Aanpassingen in de bedrijfsvoering van het Alpherium (overslagterminal).
  • Mogelijke ontwikkeling van een grootschalig distributiecentrum.
  • Ontwikkeling van bedrijfspercelen (wonen en werken) tussen de Steekterweg en het nog te realiseren distributiecentrum.

Meer informatie

De laatste stand van zaken leest u in de nieuwsbrief Steekterpoort.

Nieuwsbrief nummer 6, juli 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Beroep ingediend tegen bestemmingsplan Steekterpoort 2
  • Ontwerp Distributiecentrum Steekterpoort 2 nog niet gereed
  • Nieuwe ontwikkelaar voor woningen locatie Verschuur

Nieuwsbrief nummer 5, februari 2021

Nieuwsbrief nummer 4, november 2020

Nieuwsbrief nummer 3, maart 2020

Meer informatie over de vervanging van de Steekterbrug leest u op de website van de Provincie Zuid-Holland.