Steekterpoort (Alpherium)

Vervanging van de Steekterbrug, aanpassing van overslagterminal en ontwikkeling van bedrijfspercelen.

In het gebied Steekterpoort vinden ontwikkelingen plaats die gericht zijn op de economische vitaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid van de gemeente.

Wat wordt er ontwikkeld/gebouwd

 • Vervanging van de Steekterbrug.
 • Aanpassingen in de bedrijfsvoering van het Alpherium (overslagterminal).
 • Mogelijke ontwikkeling van een grootschalig distributiecentrum.
 • Ontwikkeling van bedrijfspercelen (wonen en werken) tussen de Steekterweg en het nog te realiseren distributiecentrum.

Meer informatie

De laatste stand van zaken leest u in de nieuwsbrief Steekterpoort.

Nieuwsbrief nummer 4, november 2020

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Omgevingsvergunning verleend voor appartementen Gouwestraat.
 • Ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II ter inzage gelegd.
 • Distributiecentrum Steekterpoort II.
 • Stand van zaken vervanging Steekterbrug.
 • Autobedrijf op kavel naast Tromp aan Steekterweg.
 • Plan woningen op locatie Verschuur stilgelegd.
 • Wijfje Heiwerken begint met bouw bedrijfspand.
 • Geluid Alpherium bij vier hoog stapelen voldoet aan de normen.

Nieuwsbrief nummer 3, maart 2020

Nieuwsbrief nummer 2, juli 2019

Nieuwsbrief nummer 1 (pdf, 6MB)

Meer informatie over de vervanging van de Steekterbrug leest u op de website van de Provincie Zuid-Holland.