De Biezen

Groot onderhoud aan de wegconstructie van de Biezen in Boskoop

De weg van de Biezen is toe aan groot onderhoud. De wegconstructie van schuimbeton wordt vervangen voor een constructie die bestand is tegen het zware vrachtverkeer. Een deel van de riolering voor afvoer van het regenwater is bezweken en wordt ook vervangen. Belangrijk uitgangspunt voor de werkzaamheden, is het behoud van de bomen die aan beide kanten van de weg staan. Verder wordt de verkeersbrug nabij Biezen 51 volledig vervangen. Dit wordt gecombineerd met de wegreconstructie.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd, bestaan uit:

  • het saneren van de grond; 
  • het vervangen van de verharding- en funderingsconstructie;
  • het vernieuwen van de riool- en nutsleidingen;
  • het vervangen van de verkeersbrug.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zijn gepland vanaf het najaar en duren tot ongeveer halverwege 2022.

Meedenken

In de fase dat het uitvoeringsontwerp gemaakt wordt, willen we de bewoners en bedrijven vragen waar we rekening mee moeten houden tijdens de uitvoering. We vragen u daarom om deze vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen of opmerkingen over het project, dan kunt u een mail sturen naar e.g.wienk@iv-infra.nl.