Groot onderhoud Hazerswoude-Dorp West

In 2018/2019 wordt groot onderhoud uitgevoerd in een deel van Hazerswoude-Dorp West. Het gaat om de straten: Dorpsstraat (ten westen van de N209), Zuidsingel, Rembrandtlaan, Plan Zuid 1 (Schildersbuurt Oost), Gerard Doustraat, Frans Halsstraat, Van Ostadestraat, Paulus Potterstraat, Jan Steenstraat, Van Ruijsdaelstraat, Vermeerstraat.

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen/vervangen van de riolering, het ophogen van straten, aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting. Ook wordt gekeken naar de inrichting van de straten en overige openbaar gebied, zoals groen en speelplaatsen, en wordt aangepast om aan te sluiten op de wensen uit de omgeving.

Planning

Datum Onderwerp
2021

Oplossen restpunten:

  • Aanpassing doorgangsbreedte Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat;

Er is geconstateerd dat de doorgangsbreedte van de 3 straten (Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat) net niet breed genoeg is. Het college heeft daarom besloten om samen met de bewoners nogmaals te kijken naar drie varianten. De enquete hierover is verzonden.

  • 3 bomen planten Dorpsstraat;

De aan te brengen leibomen liggen aan de Dorpsstraat ter hoogte van Huisnummer 213. De voorbereidingen doen we de komende tijd. De bomen volgen eind 2021 in het plantseizoen.

  • Aanleggen 2 duikers Plan Zuid.

Tijdens de grote reconstructie zouden er twee duikers vervangen worden nabij het park. Helaas was dit niet mogelijk in verband met de kabels en leidingen die over de oude duikers heen liggen. In de aankomende acht weken gaan ze de 2 duikers te vervangen. Maandag 14 juni 2021 gaan ze starten en vrijdag 30 juli 2021 ronden ze het af.

Ontwerp

Hier staan documenten die te maken hebben met het ontwerp van het project. Onder andere situatietekeningen en de wensen van de bewoners vindt u hier.

Achtergrondinformatie

Hier vindt u onder andere presentaties die tijdens bewonersavonden waren gegeven.

Laatste nieuws

  • Blijf op de hoogte over het project met de BouwApp

Vraag of idee?