Groot onderhoud Hazerswoude-Dorp West

In 2018/2019 wordt groot onderhoud uitgevoerd in een deel van Hazerswoude-Dorp West. Het gaat om de straten: Dorpsstraat (ten westen van de N209), Zuidsingel, Rembrandtlaan, Plan Zuid 1 (Schildersbuurt Oost), Gerard Doustraat, Frans Halsstraat, Van Ostadestraat, Paulus Potterstraat, Jan Steenstraat, Van Ruijsdaelstraat, Vermeerstraat.

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen/vervangen van de riolering, het ophogen van straten, aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting. Ook wordt gekeken naar de inrichting van de straten en overige openbaar gebied, zoals groen en speelplaatsen, en wordt aangepast om aan te sluiten op de wensen uit de omgeving.

Planning

Datum Onderwerp
30 juni 2016 Algemene informatieavond, introductie project
30 augustus 2016 - 10 januari 2017 Diverse stakeholdersoverleggen 
7 maart 2017 Algemene informatieavond, presentatie ontwerp
15 mei 2017 Extra bewonersavond Plan Zuid 1
Juni - augustus 2018 Verleggen kabels en leidingen
Vanaf zomer 2018 Start van de (gefaseerde) uitvoering
2019 Einde uitvoering Plan Zuid en Parkzone
November 2019 Start uitvoering Dorpsstraat
Eind 2020 Einde van de uitvoering
2021

Oplossen restpunten:

  • Aanpassing doorgangsbreedte Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat;
  • 3 bomen plante Dorpsstraat;
  • Aanleggen 2 duikers Plan Zuid. 
 
Achtergrondinformatie