Groot onderhoud Hazerswoude-Dorp West

In 2018/2019 wordt groot onderhoud uitgevoerd in een deel van Hazerswoude-Dorp West. Het gaat om de straten: Dorpsstraat (ten westen van de N209), Zuidsingel, Rembrandtlaan, Plan Zuid 1 (Schildersbuurt Oost), Gerard Doustraat, Frans Halsstraat, Van Ostadestraat, Paulus Potterstraat, Jan Steenstraat, Van Ruijsdaelstraat, Vermeerstraat.

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen/vervangen van de riolering, het ophogen van straten, aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting. Ook wordt gekeken naar de inrichting van de straten en overige openbaar gebied, zoals groen en speelplaatsen, en wordt aangepast om aan te sluiten op de wensen uit de omgeving.

Planning

Datum Onderwerp
30 juni 2016 Algemene informatieavond, introductie project
30 aug 2016 Stakeholdersoverleg Parkzone/Frans Halsstraat en Rembrandtlaan/Zuidsingel
6 sep 2016 Stakeholdersoverleg Dorpsstraat en Plan Zuid 1 (Schildersburt Oost)
25 okt 2016 Stakeholdersoverleg gehele plangebied, stand van zaken ontwerp
10 jan 2017 Stakeholdersoverleg gehele plangebied, stand van zaken ontwerp
7 mrt 2017 Algemene informatieavond, presentatie ontwerp
15 mei 2017 Extra bewonersavond Plan Zuid 1
jul – dec 2017 Technische uitwerking en aanbesteding
jan – jul 2018 Contractvorming met aannemer
jun - aug 2018 Verleggen kabels en leidingen
jul – sep 2018 Maken uitvoeringsontwerp door de aannemer
vanaf zomer 2018 Start van de (gefaseerde) uitvoering
2019 Einde uitvoering Plan Zuid en Parkzone
november 2019 Start uitvoering Dorpsstraat
zomer 2020 Einde van de uitvoering

                                                               

Ontwerp

Achtergrondinformatie

Overleg stakeholders

Laatste nieuws

Vraag of idee?