Reconstructie Rijndijk-West

Van 2016 tot eind 2019 vinden er werkzaamheden plaats op de Rijndijk tussen Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude-Rijndijk. De aanpassingen zijn nodig omdat er regelmatig te hard wordt gereden, er vaker dan gemiddeld ongelukken plaatsvinden en men heeft veel last van sluipverkeer. Om een goed beeld te krijgen van de verkeerssituatie heeft er een verkeersonderzoek plaatsgevonden. Ook is aan omwonenden gevraagd mee te denken over verbeterpunten en oplossingen.