Reconstructie Schrijverswijk

In 2022 wordt groot onderhoud uitgevoerd in de Schrijverswijk, Hazerswoude-Rijndijk in de gemeente Alphen aan den Rijn. In de wijk wordt het riool, de verharding, het groen en de openbare verlichting vernieuwd.

Het projectgebied bestaat uit de volgende straten:

  • Potgieterlaan 
  • Guido Gezellestraat
  • Albert Verweijstraat
  • Bosboom Toussaintstraat
  • Herman Heijermansstraat
  • Busken Huetstraat
  • Ten Katestraat
  • Tollensplantsoen
  • Goeverneurplantsoen
  • Jacques Perkplantsoen

Planning

Oktober 2020 Omwonenden informeren via een brief
November 2020 t/m maart 2021 Werkgroep overleggen
2e kwartaal 2021 Uitwerken ontwerp, informeren omwonenden ontwerp, opstellen contractdocumenten t.b.v. aanbesteding
2e en 3e kwartaal 2021 Aanbestedingsprocedure uitvoering
4e kwartaal 2021 Informeren omwonenden uitvoeringsfase, aannemer voorbereiden werkzaamheden
2022 Uitvoeren werkzaamheden

 

Achtergrondinformatie

Vragen

Heeft u vragen over dit project of wilt u zich aanmelden voor de werkgroep, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.