Treinstation Hazerswoude-Koudekerk

In Hazerswoude-Rijndijk wordt een treinstation aangelegd om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren. Het station krijgt een gelijkvloerse kruising voor gemotoriseerd verkeer. Voor de veiligheid voor fietsers komt er een ongelijkvloerse kruising via een verplaatste overweg Gemeneweg. 

Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente 5 hectare grond gekocht aan de westzijde van de Gemeneweg. Als compensatie worden bestaande natuurgebieden uitgebreid met nieuwe beplanting. Zo wordt het vogelweidegebied De Wilck met 9 hectare uitgebreid en kan de woningbouwlocatie Westvaartpark ontwikkeld worden.

 
Visualisatie bouwlocatie

Er vindt overleg plaats tussen de provincie Zuid-Holland, de NS, ProRail en het Ministerie van I&W over het traject Leiden-Utrecht en daarmee ook het station in Hazerswoude-Rijndijk. Naar verwachting zal er eind 2020 meer duidelijkheid komen over de termijn waarop het station wordt aangelegd. 

Startdatum

Nog niet bekend

Einddatum

Nog niet bekend

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.