Westvaartpark

In Hazerswoude-Rijndijk wordt woningbouwlocatie Westvaartpark ontwikkeld. De woningbouwlocatie wordt begrensd door de Rijndijk in het noorden, de Gemeneweg aan de oostkant, de spoorlijn aan de zuidkant en de hoogspanningsleiding ten westen van de locatie. 

De woningbouwlocatie gaat uit van de (gefaseerde) nieuwbouw van ongeveer 350 woningen. Het plan bestaat een gevarieerd woningbouwaanbod waarvan 25% sociale woningbouw.

De gemeenteraad heeft op 20 februari 2020 het bestemmingsplan Westvaartpark vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingesteld. Het aangepaste bestemmingsplan Westvaartpark wordt op 24 september 2020 in de gemeenteraadsvergadering besproken en naar verwachting vastgesteld.

Startdatum

Eerste helft 2021

Einddatum

Medio 2026

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.