Bedrijventerrein Hoogewaard

Uitbreiden en opnieuw inrichten van bedrijventerrein Hoogewaard.

Bedrijventerrein Hoogewaard bestaat uit ongeveer 30 hectare. Er zijn ruim 30 bedrijven gevestigd die voor zo'n 700 arbeidsplaatsen zorgen. Het terrein ligt in de Oude Rijnzone, het gebied langs de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven-Reeuwijk.

Wat wordt er ontwikkeld

Opnieuw inrichten en uitbreiden van het bedrijventerrein Hoogewaard.

Stand van zaken

  • Bestemmingsplan is op 15 maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld;
  • Gestart met de uitgifte van een aantal kavels;
  • Gestart met opnieuw inrichten en uitbreiden.

Documenten