Rijnpark

Rijnpark is een woningbouwproject, gelegen ten oosten van de kern van Koudekerk aan den Rijn. In Rijnpark zijn in totaal 273 woningen en appartementen voorzien. Minimaal 25% van de woningen zal bestaan uit sociale huur- of koopwoning.

Stedenbouwkundig ontwerp locatie Rijnpark

De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 het bestemmingsplan Rijnpark om 273 woningen te realiseren, vastgesteld. Door bedrijven en omwonenden is er vervolgens beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 27 juni 2018 uitspraak gedaan en het ingediende beroep gegrond verklaard. Hierdoor is het bestemmingsplan op diverse punten vernietigd en moest het bestemmingsplan opnieuw in procedure gebracht worden. De vernietigde punten zijn hersteld.

In verband met de geurcontour van Latexfalt is het stedenbouwkundig plan iets aangepast, waardoor alle woningen buiten deze contour liggen. Dit is vertaald in een nieuw ontwerpbestemmingsplan Rijnpark.

Het ontwerpbestemmingsplan Rijnpark heeft van 29 augustus 2019 tot en met 9 oktober 2019 ter inzage gelegen. Ook tegen dit ontwerpbestemmingsplan is een aantal zienswijzen ingediend. Er is nog geen duidelijke planning over de behandeling van de zienswijzen en vaststelling van het bestemmingsplan.

Startdatum

Nog niet bekend.

Einddatum

Nog niet bekend

Meer informatie

Nadere informatie over de woningbouwlocatie Rijnpark kunt u krijgen bij de ontwikkelaar, Bouwbedrijf Niersman (info@niersman.com).

Tekening bouwlocatie Rijnpark