Meerjarenplanning reconstructies

Overzicht van geplande reconstructies tot 2027 op een digitale kaart.

De digitale kaart werkt vanwege de laadtijd van de data het beste op een desktop of laptop.

https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa9a58f4c63a456abc7999d7804e3ae3