Onderzoek Ziendeweg

Onderzoek naar veiligheid verkeerssituatie op de Ziendeweg.

De huidige verkeerssituatie op de Ziendeweg wordt als onveilig ervaren. De afgelopen jaren hebben al meerdere ongelukken plaatsgevonden op deze weg.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een oplossing voor deze situatie. Daarbij is er informatie opgehaald bij belanghebbenden zoals inwoners en grondeigenaren.

Uit die gesprekken zijn 2 mogelijkheden naar voren gekomen:

  • De Ziendeweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; alleen bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen mogen nog gebruik maken van de weg, of
  • Er komt een vrijliggend fietspad langs de weg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur voor het afsluiten van de Ziendeweg. Het afsluiten van de Ziendeweg heeft echter gevolgen voor de bewoners en de overige wegen. Dit moet goed worden onderzocht. Daarom komt er een vervolgonderzoek naar het afsluiten van de Ziendeweg en een onderzoek naar het fietspad.

Planning

Het vervolgonderzoek start in januari 2021 en neemt ongeveer 5 maanden in beslag. Er wordt gekeken naar de gevolgen van beide opties. Ook wordt er gekeken naar de kosten. Alle belanghebbenden die bij het eerste onderzoek waren betrokken, worden tijdens het vervolgonderzoek uitgenodigd. De uitkomsten van het eerste onderzoek vindt u hier:

Meer informatie over het onderzoek:

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl