Alphen Beweegt

Inwoners die gezond leven en actief mee kunnen doen in de samenleving. Dat is wat Alphen Beweegt wil. Dus: voldoende bewegen, gezonde voeding, buiten zijn en om kunnen gaan met stress. Dit zorgt ervoor dat inwoners lekker in hun vel zitten, goed voor zichzelf kunnen zorgen, zelfstandig problemen kunnen oplossen en met energie deelnemen aan de maatschappij.

Alphen Beweegt is er voor kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders en senioren die hierbij extra steun kunnen gebruiken.

De buurtsportcoaches van Alphen Beweegt zijn in alle wijken actief en aanspreekpunt voor inwoners en organisaties. Zij gaan graag in gesprek over ideeën voor activiteiten en het starten van nieuwe initiatieven.

Kijk op de website www.alphenbeweegt.nl  voor meer informatie.