Cultuurvisie

Muziek luisteren, films kijken, naar een theatervoorstelling gaan, zingen in een band of orkest en kunst op straat. Op veel verschillende manieren komt u dagelijks in aanraking met kunst en cultuur.

De gemeente heeft diverse gesprekken gehad met inwoners, cultuurgebruikers, organisatoren, cultuurmakers en –liefhebbers. Ook is er een online enquête gehouden en is er informatie opgehaald voor de ontwikkeling van een nieuwe Cultuurvisie.

Met de cultuurvisie 2019-2024 komt er meer ruimte voor iedereen, om deel te nemen aan culturele activiteiten of zelf het initiatief daarvoor te nemen. We zetten in op:

  • een laagdrempelig cultuuraanbod dichtbij huis, in alle wijken en dorpen
  • meer aandacht voor festivals, evenementen en kunst in de openbare ruimte
  • ondersteunen van kunstenaars en culturele organisaties in samenwerking en efficiënter gebruik van gebouwen
  • popmuziek krijgt een belangrijke plek binnen de huidige voorzieningen voor popmuziek.

Lees de cultuurvisie en achtergrond informatie (ibabs)

Bestemmingsplan Cultuurhistorie

Cultuurvisie 'Cultuur is er voor iedereen!' in beeld (JPG, 2MB)

Afbeelding cultuurvisie