Stichting Alphen Vitaal

Inwoners op weg helpen naar een gezondere levensstijl en actief mee laten doen in de samenleving. Dat is wat Alphen Vitaal wil. Daarbij werkt Alphen Vitaal intensief samen met verenigingen.

Voldoende bewegen, gezonde voeding, buiten zijn en om kunnen gaan met stress. Dit zorgt ervoor dat inwoners lekker in hun vel zitten, goed voor zichzelf kunnen zorgen, zelfstandig problemen kunnen oplossen en met energie deelnemen aan de maatschappij. Alphen Vitaal is er voor álle inwoners van – 9 maanden tot 100+ die hierbij een extra steuntje nodig hebben. Het aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met een beperking en senioren is groot.

De buurtsportcoaches van Alphen Vitaal zijn in alle wijken actief en aanspreekpunt voor inwoners en organisaties. Zij gaan graag in gesprek over ideeën voor activiteiten en het starten van nieuwe initiatieven.

Kijk op de website www.alphenvitaal.nl voor meer informatie en het aanbod.