Maatschappelijke subsidie tot 100.000 euro

U organiseert activiteiten die passen binnen de doelstelling van de gemeente en bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten in de gemeente. Bijvoorbeeld talentontwikkeling, gezonde leefstijl, zelf organiserend vermogen en/of leefbaarheid. De gemeente stelt hiervoor subsidie beschikbaar. De subsidie is aanvullend op uw eigen budget.

Let op: voor deze subsidie is een subsidieplafond ingesteld. Zodra deze bereikt is wordt er geen subsidie meer verleend.

Voorwaarden

 • een aanvraag wordt beoordeeld op de maatschappelijke effecten en hoe gebruik wordt gemaakt van faciliteiten, activiteiten of expertise, bijvoorbeeld door samenwerking met andere partijen
 • subsidies boven € 5.000 worden voorlopig verleend. In de verleningsbrief staan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn
 • stuur de verantwoording van uw subsidie 2020 voor 1 juli 2021 in. Voor subsidie boven € 50.000 moet u een tussentijdse rapportage indienen (terugblik 1e halfjaar en een prognose 2e halfjaar)
 • zijn de werkelijk kosten lager uitgevallen of u heeft niet alle activiteiten uitgevoerd, dan kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • reden van de aanvraag met een toelichting
 • gewenst subsidiebedrag
 • de bestaande samenwerking met andere organisaties (boven € 1.000 van toepassing)
 • of u eerder subsidie heeft ontvangen en zo ja welk bedrag
 • IBAN-nummer van de organisatie
 • telefoonnummer contactpersoon

Stuur deze bijlage(n) mee:

Maatschappelijke subsidie aanvragen »

Stuur uw aanvraag voor 1 juli 2021 in. U ontvangt uiterlijk 31 december 2021 een besluit over uw aanvraag.