Maatschappelijke subsidie tot 100.000 euro

U organiseert activiteiten die passen binnen de doelstelling van de gemeente en bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten in de gemeente. Bijvoorbeeld talentontwikkeling, gezonde leefstijl, zelf organiserend vermogen en/of leefbaarheid. De gemeente stelt hiervoor subsidie beschikbaar. De subsidie is aanvullend op uw eigen budget.

Let op: voor deze subsidie een subsidieplafond ingesteld. Zodra deze bereikt is wordt er geen subsidie meer verleend.

Voorwaarden

 • een aanvraag wordt beoordeeld op de maatschappelijke effecten en hoe gebruik wordt gemaakt van faciliteiten, activiteiten of expertise, bijvoorbeeld door samenwerking met andere partijen
 • subsidies boven € 5.000 worden voorlopig verleend. In de verleningsbrief staan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn
 • voor 1 april 2022 stuur u de verantwoording van uw subsidie in. Voor subsidie boven € 50.000 moet u een tussentijdse rapportage indienen (terugblik 1e halfjaar en een prognose 2e halfjaar)
 • zijn de werkelijk kosten lager uitgevallen of u heeft niet alle activiteiten uitgevoerd, dan kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen

Aanvraag

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Vanaf maart 2021 kunt u een aanvraag indienen voor 2022.

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • reden van de aanvraag met een toelichting
 • gewenst subsidiebedrag
 • de bestaande samenwerking met andere organisaties (boven € 1.000 van toepassing)
 • of u eerder subsidie heeft ontvangen en zo ja welk bedrag
 • IBAN-nummer van de organisatie
 • telefoonnummer contactpersoon

Stuur deze bijlage(n) mee:

Heeft u voor 1 mei 2020 een aanvraag ingediend of heeft u tot 1 juni uitstel ontvangen, dan ontvangt u uiterlijk 31 december 2020 een besluit over uw aanvraag.