Nieuw & anders

Nieuw & anders is een werkwijze voor gemeente en organisaties die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn en sport.

De gemeente wil dat bestaande sportvoorzieningen optimaal gebruikt worden. Daarom vraagt de gemeente sportverenigingen om mee te bewegen richting de participatiesamenleving. Het gaat daarbij om de betrokkenheid binnen de sportvereniging: “wat kunnen wij nog meer doen voor onze vereniging?” (Right to Challenge). Of de betrokkenheid naar buiten: “wat kan onze vereniging voor anderen betekenen?” (Nieuw & anders).

Iedere sportvereniging die gebruik maakt van een door de gemeente gesubsidieerde sportaccommodatie kan één of meerdere plannen indienen.

Maatschappelijke effecten

Er verandert veel in de samenleving. Zelfredzaamheid (‘eigen kracht') en participatie (‘meedoen’) zijn woorden die steeds vaker worden gebruikt. De gemeente gaat uit van ieders mogelijkheden en geeft ruimte aan initiatieven. Daarbij zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid, inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven.

De gemeente stuurt voortaan op maatschappelijke effecten en resultaten. Hoe deze effecten het beste bereikt kunnen worden, laten we over aan de expertise van inwoners en professionals.