Stimuleringsregeling Lokaal Economisch Fonds (LEF)

Gemeente Alphen aan den Rijn en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) willen zoveel mogelijk kansrijke projecten en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente. Gemeente Alphen aan den Rijn stelt hiervoor in 2019 € 550.000 beschikbaar.

Cofinanciering kan aangevraagd worden:

 • tot maximaal € 10.000 
 • vanaf € 10.000 tot maximaal € 50.000

Projecten en initiatieven moeten bijdragen aan minimaal één van de 4 hoofddoelstellingen: 

 • Het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat
 • Het versterken van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven
 • De ontwikkeling naar een groene en circulaire economie
 • Uitbouwen van de vrijetijdseconomie
   
 • Aanvullende eisen en voorwaarden zijn terug te vinden in de Nadere Regels LEF 2018
 • Aanvragen tot € 10.000 kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden
 • Aanvragen vanaf € 10.000 tot € 50.000 zijn mogelijk in 3 tenderrondes. Het is dan een maand lang mogelijk aanvragen in te dienen voor een project. Voor 2019 zijn de volgende tenderrondes bepaald:
  • Tenderronde 1: 1 februari – 28 februari 2019
  • Tenderronde 2: 1 mei – 31 mei 2019
  • Tenderronde 3: 1 oktober 2019 – 31 oktober 2019

De cofinanciering vraagt u online aan via de website van EBDA.

Heeft u een projectidee of wilt u meer informatie over de regeling? Neem dan contact op met de EDBA via info@edbalphen.nl of kijk op http://www.edbalphen.nl/cofinanciering-lef/.