Subsidie Geestelijke Gezondheidszorg

Bent u een organisatie die deskundig is op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalig subsidie. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop stelt de subsidie beschikbaar voor organisaties die inzetten op preventieve activiteiten en vroegtijdig signalering van psychische klachten. Om ervoor te zorgen dat inwoners weerbaar zijn en meedoen in de samenleving.

Bijvoorbeeld:

 • Voorlichting geven over het (her)kennen van en leren omgaan met psychische klachten
 • Ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk door het organiseren van ontmoetingen.

Gaat u activiteiten in beide gemeenten organiseren? Dien dan uw aanvraag in bij beide gemeenten, dit naar verhouding van de beschikbare budgetten.

 • Alphen aan den Rijn stelt een subsidie van € 144.685 beschikbaar
 • Nieuwkoop stelt een subsidie van € 39.300 beschikbaar.

Wilt u met partner(s) in gesprek over de samenhang tussen preventieve activiteiten, dan wil de gemeente voor u een bijeenkomst faciliteren.

U vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier eenmalige subsidies GGZ preventie 2020 (pdf, 304 kB).

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw organisatie- en contactgegevens
 • of u eerder subsidie heeft ontvangen en welk bedrag
 • welk bedrag u aanvraagt voor 2020
 • beschrijf welke activiteit u gaat organiseren en in welke gemeente
 • wat het beoogd resultaat is en geef een tijdsplanning
 • beschrijf de samenwerking met relevante partners (indien van toepassing)
 • een begroting en balans

Stuur uw aanvraag vóór 1 oktober 2020. U ontvangt binnen 10 weken na de sluitingsdatum een reactie.