Subsidie Muziekoptreden

Organiseert u een muziekoptreden van populaire muziek in Alphen aan den Rijn, waarmee een breed publiek wordt bereikt. Dan kunt u hiervoor een kleine subsidie aanvragen. Zowel een organisatie als een particulier kan een bijdrage aanvragen. De subsidie geldt alleen voor 2019.

 • Per muziekoptreden is maximaal € 500 beschikbaar
 • U mag voor maximaal 3 optredens een aanvraag indienen
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld

De bijdrage is bedoeld om meer aandacht te geven aan moderne genres zoals pop, dance, hiphop, r&b of het Nederlandse lied. Totaal is er € 10.000 subsidie beschikbaar.

 • U vraagt de subsidie minimaal 3 weken van te voren aan
 • U bent organisator van het muziekoptreden
 • Uw vestigingsadres of woonadres is in Alphen aan den Rijn
 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De activiteit draagt bij aan de maatschappelijke effecten
 • Zonder de bijdrage is de activiteit niet realiseerbaar
 • U ontvangt niet op andere wijze een gemeentelijke subsidie
 • Het optreden vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Nadat het optreden heeft plaatsgevonden moet u binnen 10 weken de bijdrage verantwoorden.

Zijn de opbrengsten hoger dan geraamd, dan betaalt u de subsidie terug.

Meer informatie vindt u in de Algemene subsidieverordening Alphen aan den Rijn 2014.

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • of u eerder subsidie heeft ontvangen en welk bedrag
 • welk bedrag u aanvraagt en beschrijf uw activiteit
 • geef aan welke bijdrage u levert aan de maatschappelijke effecten
 • een begroting

Subsidie aanvragen »

Stuur uw aanvraag per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt binnen 6 weken een reactie.