Subsidie energiebesparing eigen woning

Als eigenaar-bewoner van een woning in Alphen aan den Rijn kunt u subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw woning. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • het isoleren van uw woning door het aanbrengen van dak-/gevel-/vloer- en/of spouwmuurisolatie
 • het vervangen van glas door HR++ of HR+++ glas (inclusief het eventueel vervangen van de raamkozijnen)
 • het installeren van lage temperatuur afgiftesystemen (vloer- en wandverwarming)
 • het ontkoppelen van uw woning van het gasnet.

De gemeente subsidieert 20% van de totale kosten met een maximum van totaal € 3.000 per woning:

 • voor materialen
 • voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden (arbeidskosten)
 • voor de kosten die de netwerkbeheerder in rekening brengt voor het loskoppelen van het gasnet.

U kunt meerdere aanvragen doen tot dit maximum is bereikt. U bent vrij in de keuze van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

U kunt geen subsidie aanvragen voor de werkzaamheden die u zelf uitvoert of voor de kosten van een (omgevings-)vergunning.

 • De woning (ook evt. aanbouw) is voor 1 januari 2015 opgeleverd
 • De woning is een zelfstandige ruimte die beschikt over een eigen toegang, eigen keuken, douche en wc
 • Alleen maatregelen die nog niet zijn getroffen komen voor subsidie in aanmerking
 • De werkzaamheden mogen starten nadat de subsidie en de eventuele vereiste vergunningen aan u zijn verleend
 • De te treffen maatregelen voldoen aan de volgende eisen: 
  • dak- en gevelisolatie: Rd-waarde minimaal 3,5 m2 K/W
  • vloerisolatie: Rd-waarde minimaal 3,5 m2 K/W
  • spouwmuurisolatie: Rd-waarde minimaal 1,1 m2 K/W
  • vervangen glas: U-waarde maximaal 1,2 W/m2 K
  • lage temperatuur afgiftesysteem: Vloer of wandverwarming, LT-radiatoren, LT-convectoren of LT-luchtverwarming waarbij de maximale aanvoertemperatuur 55ºC is
 • De maatregelen worden binnen 6 maanden na de subsidietoekenning getroffen
 • Na uitvoering van de werkzaamheden doet u een verzoek om uitbetaling en stuurt u ons de facturen en betaalbewijzen. Daarna maken wij het subsidiebedrag op uw IBAN-nummer over.

Geen.

 • Het beschikbare subsidiebudget bedraagt t/m 31 december 2020 in totaal € 500.000 voor bestaande ('gewone') en monumentale woningen
 • Verdeling van dit bedrag gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het budget op is.

Vermeld op uw aanvraag:

 • overzicht van maatregelen met kosten.

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • geldige offerte(s) met de te treffen maatregelen en de bijbehorende kosten (materiaal- en arbeidskosten).

U logt in met DigiD.

Subsidie energiebesparing woning aanvragen »

U ontvangt binnen 10 weken bericht of de subsidie wordt toegekend en de hoogte van het bedrag. Mocht het langer duren omdat we erg veel aanvragen tegelijkertijd binnen krijgen, dan nemen we contact met u op.