Subsidie groter dan 100.000 euro

Organisaties die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn en sport kunnen via gemeentebrede subsidietenders financiering aanvragen. Het gaat hier om subsidies groter dan 100.000 euro.

Op dit moment is het niet mogelijk een subsidie groter dan 100.000 euro aan te vragen.