Financiële bijdrage evenementen verantwoorden

U heeft bericht ontvangen over het verantwoorden van de financiële bijdrage voor evenementen. U moet de verantwoording uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement indienen.

Wanneer u dit niet of in onvoldoende mate doet, kan het zijn dat u (een deel van) de toegekende financiële bijdrage moet terugbetalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • omschrijving activiteit en datum evenement
  • zaaknummer (staat vermeld in de toekenningsbrief)
  • het aantal bezoekers en het aantal vrijwilligers tijdens het evenement

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • getekende verklaring van het bestuur dat het evenement heeft plaats gevonden
  • verzameling van mediaberichten over het evenement
  • overzicht werkelijke kosten en opbrengsten en een vergelijking met begrote bedragen

U logt in met eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in.

Financiële bijdrage evenementen verantwoorden »

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.