Maatschappelijke subsidie vaststellen

U heeft bericht ontvangen over het verantwoorden van de voorlopig verleende maatschappelijke subsidie 2020. U moet de verantwoording voor 1 juli 2021 insturen. Wanneer de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen of u heeft niet alle activiteiten uitgevoerd, kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • organisatie- en contactgegevens
  • zaaknummer aanvraag (staat vermeld in de verleningsbeschikking)
  • beschrijving van de behaalde resultaten 

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • verantwoording subsidie (boven € 5.000 van toepassing)
  • een accountantsverklaring (boven € 50.000 van toepassing)

Maatschappelijke subsidie vaststellen »

U ontvangt uiterlijk 31 december 2021 een reactie.