Subsidie Muziekoptreden vaststellen

U heeft een voorlopige toekenning van een subsidie Muziekoptreden ontvangen. Inmiddels heeft de activiteit plaatsgevonden. Nu moet u het verleende bedrag verantwoorden en de definitieve vaststelling van de subsidie aanvragen.

Wanneer de werkelijke opbrengsten hoger zijn dan geraamd, betaalt u (een deel van) de subsidie terug.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • organisatie- en contactgegevens
  • zaaknummer (staat vermeld in de toekenningsbrief)
  • aantal bezoekers

 Stuur deze bijlage(n) mee:

  • overzicht werkelijke kosten

Stuur uw definitieve vaststelling per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt binnen 4 weken een besluit.