Verzoek tot uitbetaling Subsidie energiebesparing woning

U heeft eerder een aanvraag Subsidie energiebesparing bestaande of monumentale woning gedaan en deze is toegekend. De maatregelen zijn inmiddels getroffen en u heeft de facturen daarvoor betaald. Nu kunt u ons een verzoek tot uitbetaling doen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw IBAN nummer en tenaamstelling
  • het zaaknummer van uw subsidieaanvraag (staat vermeld in de toekenningsbrief).

Stuur deze bijlagen mee:

  • kopie van alle facturen en afschriften van betalingsbewijzen.

U logt in met DigiD.

Verzoek tot uitbetaling subsidie energiebesparing »

U ontvangt van ons bericht wanneer het subsidiebedrag aan u wordt overgemaakt.