Verzoek tot uitbetaling Subsidie groen dak, tuin of opvang hemelwater

U heeft toekenning van de Subsidie groener dak, tuin of opvang hemelwater ontvangen. De maatregelen zijn uitgevoerd en u heeft de facturen daarvoor betaald. Nu kunt u ons een verzoek tot uitbetaling doen.

Aanvraag

U logt in met DigiD. Vermeld op uw aanvraag:

  • uw IBAN nummer en naam rekeninghouder
  • het zaaknummer van uw subsidieaanvraag (staat vermeld in de toekenningsbrief)

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • kopie van facturen met gegevens over uitgevoerde maatregelen
  • kopie bankpas of bankafschrift en afschrift van betalingsbewijs
  • kleurenfoto's van het resultaat

Verzoek tot uitbetaling subsidie »

U ontvangt van ons bericht wanneer het subsidiebedrag aan u wordt overgemaakt.