Voornemen huwelijk of geregistreerd partnerschap melden

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan meldt u dit bij de gemeente waar u wilt trouwen.

  • U doet de melding nadat de gemeente de gereserveerde huwelijksdatum per e-mail aan u heeft bevestigd
  • U geeft de melding maximaal 1 jaar en minimaal 2 weken voor de datum van de ceremonie door
  • U bent allebei 18 jaar of ouder
  • U bent allebei ongehuwd
  • U heeft (in totaal) minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn
  • U bent geen bloedverwant in de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bent u broer(s) of zus(sen) door adoptie of erkenning? Dan kunt u mogelijk toestemming krijgen om met elkaar te trouwen. Dit heet huwelijksdispensatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Staat u onder curatele, dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator of van de kantonrechter. Neemt u hierover contact op met de gemeente.

Geen.