Akte burgerlijke stand

De gemeente maakt verschillende akten op. Zoals:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • partnerschapsregistratieakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

Een akte burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een kopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

 • uzelf
 • een gemachtigde
 • iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (zoals een gerechtelijke procedure)

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

U kunt voor iemand anders een akte burgerlijke stand aanvragen als u:

 • het (klein)kind of de (groot)ouder bent (dus geen broer of zus)
 • een erfgenaam bent
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • de akte nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • de akte nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Behoort u niet tot 1 van de bovengenoemde categorieën, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig (een schriftelijke machtiging). Dit formulier moet zijn ondertekend door degene voor wie u het document opvraagt. Voeg dit document samen met een kopie van uw identiteitsbewijs toe als bijlage bij uw digitale aanvraag. Of neem het mee bij uw aanvraag aan de balie.

€ 13,40

Vraagt u een internationaal afschrift aan dan geldt voor een aantal (EU)landen een toeslag van € 13,40. U ontvangt dan een aanvullend factuur. Mocht dit het geval zijn dan nemen wij altijd contact met u op.

U logt in met DigiD.

Akte burgerlijke stand aanvragen »

Geen DigiD? Kom naar de balie of vraag het schriftelijk aan via Aanvraagformulier Akte burgerlijke stand (Pdf)