Attestatie de vita

Een Attestatie de vita is een verklaring van in leven zijn. De verklaring is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een Attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de Attestatie de vita staat dan dat u persoonlijk bij de balie bent verschenen.

Voorwaarden

U moet ingeschreven staan bij de gemeente.

Kosten

€ 13,80.

Heeft u een Attestatie de vita nodig voor een pensioenfonds dan is het gratis.

Aanvraag

U neemt mee:

  • geldig legitimatiebewijs
  • als het van toepassing is: brief van pensioenfonds

Afspraak maken »