Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Een uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en een aantal aanvullende gegevens.

U moet ingeschreven staan in de gemeente.

U kunt het uittreksel aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind jonger dan 18 jaar en woont op hetzelfde adres als u
  • iemand anders die u gemachtigd heeft

 € 10,85

Heeft u een uitschrijfbewijs van vertrek naar het buitenland nodig, dan regelt u dit bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten.

U logt in met DigiD en krijgt het uittreksel na een paar dagen per post opgestuurd en niet online.

Uittreksel BRP aanvragen »

Heeft u geen DigiD? Kom naar de balie (u krijgt het uittreksel BRP direct mee) of vraag het schriftelijk aan via Aanvraagformulier Uittreksel BRP (Pdf).

► Maak voordat u langskomt online een afspraak.