Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

In 2020 geldt er met Oud en Nieuw een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en bij de handhaving erg hoog. Met het verbod wil het kabinet extra werkdruk voorkomen.

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes mogen wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Lees meer over het verbod op verkoop en afsteken van vuurwerk (website Rijksoverheid).

Lees ook: Carbidschieten.