Omgevingsvergunningen

Een bouwvergunning, sloopvergunning, rioolaansluiting of kabels- en leidingenvergunning aanvragen. Of een bouwdossier inzien.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Check via Omgevingsloket Online of u een vergunning nodig heeft.

 • Vooroverleg verbouwplannen

  Vraag een vooroverleg aan als u wilt weten of uw (ver)bouwplannen die afwijken van het bestemmingplan mogelijk zijn?

 • Vergunningsvrij kleine bouwwerken

  Wilt u een dakkapel plaatsen, kozijnen vervangen, een serre aan uw huis bouwen of een andere kleine verbouwing uitvoeren? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Sloopvergunning

  Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Meestal is een melding bij de gemeente genoeg, maar soms heeft u ook een sloopvergunning (omgevingsvergunning slopen) nodig.

 • Monument verbouwen, herstellen of slopen

  Wilt u een monument verbouwen, wijzingen, restaureren of slopen? Hier heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

 • Brandveilig gebruik bouwwerken

  Een brandveiligheidsvergunning is nodig in een gebouw waar veel mensen verblijven. Soms is een melding voldoende.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat.

 • Bouwtekening en bouwdossier inzien

  U heeft bouw- of verbouwplannen en wilt weten hoe de constructie van het pand is of u wilt de oorspronkelijke bouwtekening inzien.

 • Inrit of uitweg aanleggen of wijzigen

  Voor de aanleg van een inrit of uitweg is een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket. Dit geldt ook voor een aanpassing van een bestaande inrit of uitrit.

 • Bestemmingsplan inzien

  Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online. In de publiekshal kunt u alleen de bestemmingsplannen die ter inzage liggen inzien.

 • Asbest verwijderen

  Gaat u asbest gaat verwijderen, dan moet u dit aan de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

 • Kapvergunning bomen

  Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? Alleen voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning nodig.

Of zoekt u