Bouwvergunningen

Een omgevingsvergunning, rioolaansluiting of kabels- en leidingenvergunning aanvragen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

 • Milieuregels voor uw bedrijf

  Een vergunningcheck doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Bodemonderzoek laten uitvoeren voor bijvoorbeeld een bouwvergunning of bestemmingswijziging.

 • Plaatsen voorwerpen op openbare weg

  Plaatst u voorwerpen op de openbare weg, zoals een steiger, laadbak of hijskraan? Daarvoor heeft u meestal een ontheffing nodig.

 • Mantelzorgwoning

  Zorgt u als mantelzorger voor een familielid of vriend en wilt u dichtbij wonen? Dan kunt u een mantelzorgwoning bouwen of een aanbouw maken aan een woning.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Wanneer lozing van regenwater op oppervlaktewater of in de bodem binnen het eigen perceel niet mogelijk is.

 • Kabels- en leidingenvergunning / instemmingsbesluit

  Voor het aanleggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte.

 • Bestemmingsplannen inzien

  Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen online. In de publiekshal kunt u alleen de bestemmingsplannen die ter inzage liggen inzien.

 • Monumentaanwijzing

  Iedereen die van mening is dat een bepaald bouwwerk of aangelegde structuur zo bijzonder is dat het aangewezen zou moeten worden als gemeentelijk monument kan een verzoek indienen.

 • Snippergroen

  Grenst uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond dan kunt u misschien een groenstrook van de gemeente kopen.

 • Woningbouwontwikkeling (afwegingskader)

  Over de de huidige en nieuwe woningbouwplannen tot 2020.