Bestemmingsplan Cultuurhistorie

Het doel van een bestemmingsplan Cultuurhistorie is het behouden van de kenmerken van het erfgoed die bijdragen aan de identiteit en het eigen karakter van de gemeente.

In het concept-bestemmingsplan wordt duidelijk hoe we de omgang met erfgoed voor ons zien, bij bijvoorbeeld kleine gevelwijzigingen of grote verbouwingen. Daarnaast zijn alle waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden in kaart gebracht op de cultuurhistorische waardenkaart.

De gemeente organiseert 4 inloopbijeenkomsten om belanghebbenden verder te informeren op:

  • Maandag 20 januari, gemeentehuis (Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn)
  • Dinsdag 28 januari, Flora Boskoop (Parklaan 4, Boskoop)
  • Donderdag 13 februari, dorpshuis De Juffrouw (Dorpsstraat 250, Hazerwoude-Dorp)
  • Woensdag 19 februari, het BarBiertje (Spoorlaan 19, Zwammerdam)

Alle bijeenkomsten zijn vanaf 18.30 tot 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Reacties uit de bijeekomsten worden meegenomen in het vervolgproces. U kunt uw reacties, vragen of opmerkingen tot 24 februari ook doorgeven via het reactieformulier.

Wel of geen bezwaar maken?

U kunt geen bezwaar maken tegen het concept-bestemmingsplan Cultuurhistorie. Het gaat hier om het bepalen van de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan en is daarom nog niet vastgesteld.

In het 2e kwartaal van 2020 wordt het ontwerpbestemmingsplan Cultuurhistorie ter inzage gelegd. Hierop kunt u een zienswijze indienen.