Woningbouwontwikkeling (afwegingskader)

De gemeente hanteert het afwegingskader voor woningbouwontwikkeling. Dit afwegingskader wordt toegepast bij de beoordeling van (nieuwe) woningbouwinitiatieven en om prioriteiten te stellen tussen verschillende woningbouwprojecten. Op deze manier stemt de gemeente woningbouwplannen af op beleidsambities op de lange termijn en op de woningbehoefte.

De beoordeling van woningbouwinitiatieven is nodig om te toetsen of een initiatief wenselijk is en voldoet aan de behoefte. Dit laatste is een vereiste voor een bestemmingsplanwijziging, via de Ladder voor Duurzame verstedelijking. In regionaal verband worden daartoe woningbouwplannen afgestemd, waarbij aan kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen moet worden voldaan. Deze zijn in het afwegingskader verwerkt. Het afwegingskader heeft bovendien een functie om initiatiefnemers vanaf het begin mee te geven aan welke voorwaarden woningbouwplannen moeten voldoen.

Door te prioriteren kan focus gelegd worden op projecten met de grootste maatschappelijke bijdrage en haalbaarheid. Zo kan er versnelling van woningbouwprojecten plaatsvinden. Dit wil de gemeente samen met ontwikkelaars oppakken.

Het afwegingskader is geactualiseerd, omdat de markt sinds 2014 ingrijpend is veranderd en er andere beleidskaders van toepassing zijn zoals de regionale woonagenda, duurzaamheidsbeleid en het actieplan spoedzoekers. Bovendien krijgt de groeiende behoefte van bijzondere groepen en senioren een plek in het afwegingskader.

Toelichting op het afwegingskader (pdf, 227 kB)

De Alphense Woonagenda (pdf, 1,3 MB)