Woningbouwontwikkeling (afwegingskader)

Na de fusie tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop is het woningbouwprogramma voor de nieuwe gemeente tegen het licht gehouden. Gebleken is dat de bouwprogrammering tot 2020 veel groter is dan de woningbehoefte voor deze periode.

Om de bouwprogrammering in de gemeente kwantitatief én kwalitatief aan te laten sluiten op zowel de beleidsambities vanuit de gemeente (lange termijn) als de woonwensen van woningzoekenden op dit moment (korte termijn) is herijking van het woningbouwprogramma noodzakelijk. Met de vaststelling van het afwegingskader heeft de gemeente een helder, transparant en eenduidig toetsingskader om de huidige en nieuwe woningbouwplannen te prioriteren en op elkaar af te stemmen.

Toelichting op het afwegingskader (pdf, 367 kB).